Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • “ทางหลวงชนบท” พร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก

“ทางหลวงชนบท” พร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยว่า เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างพัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ จึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสายทาง พร้อมด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

โดยได้กำชับให้หน่วยงานพื้นที่ภาคใต้ในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เตรียมดำเนินการรับมืออุทกภัย ดังนี้คำพูดจาก เกมสล็อตทดลองเล่น

ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ สะพานเบลีย์ สนับสนุนยานพาหนะ อุปกรณ์การขนส่ง พร้อมสนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย เตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง (กำหนดช่องจราจร) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรณีมีน้ำท่วมสูง ถนนขาด/สะพานขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ หรือลมพัดรุนแรง และ ตรวจสอบข้อมูลสายทางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขาและสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยให้หน่วยงานในสังกัด จัดชุดลาดตระเวนสำรวจพื้นที่เสี่ยงและเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์คำพูดจาก สล็อต เว็บตรง

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4051 แยก ทล.4208-บ้านโล๊ะหนุน อ.ควนเนียง จ.สงขลา สามารถสัญจรผ่านได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้เส้นทาง สังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุบริเวณสายทางประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146